# copii

Copiii speciali ai lumii sunt ai nimănui

Copiii, cele mai mari comori, cele mai minunate făpturi, cei care duc omenirea și...