Ce este coeficientul global de eficiență energetică și ce presupune realizarea unui calcul G?

Orice clădire este caracterizată de un indicator de performanță energetică. Acesta este necesar pentru evaluarea caselor de locuit, a blocurilor de apartamente și a oricăror altor amplasamente utilizate în scop rezidențial.  Din acest motiv, astăzi îți vom dezvălui mai multe informații utile cu privire la calculul G sau coeficientul global de eficiență energetică

În acest articol, vei descoperi de ce este necesar și util acest calcul și modul în care se realizează. Iată tot ce trebuie să știi pentru a avea certitudinea faptului că documentația primită de la specialiști este în conformitate cu reglementările legale în vigoare. 

Pentru ce tip de clădiri este necesară evaluarea performanței energetice?

În primul rând, calculul coeficientului global de izolare termică se realizează în cazul clădirilor rezidențiale

  • În această categorie intră casele, blocurile de apartamente, căminele, hotelurile sau pensiunile ce oferă servicii de cazare și orice alte amplasamente folosite în scop rezidențial. 
  • În cazul acestora, nu contează suprafața sau regimul de înălțime a clădirilor, obligativitatea realizării acestui calcul existând în orice situație. 

Realizarea calculului G și a documentației aferente sunt necesare și în cazul clădirilor cu alte destinații decât cea de asigurare a unui spațiu de locuit. 

  • De exemplu, spitalele sau policlinicile, necesită, la rândul lor calculul coeficientului global de izolare termică. 
  • În plus, acesta se realizează și în cazul clădirilor ce găzduiesc diverse instituții de învățământ, a celor în care se află spații de birouri și a altor clădiri industriale, cu regim normal de exploatare. 

Când și cine realizează calculul coeficientului G?

Calculul coeficientului G se realizează în faza de proiectare DTAC, a cărui scop este cel de obținere a documentației aferente eliberării Autorizației de Construcție. Rezultatele calculelor efectuate de specialiști vor alcătui un document conex al acestei autorizații. 

Ulterior, aceasta trebuie să fie verificată integral de o persoană specializată pentru evaluarea acestor proiecte. Un specialist în acest domeniu trebuie să fie atestat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Ce se are în vedere în momentul realizării unui calcul G?

Iată care sunt principalele aspecte pe care specialiștii le au în vedere, în momentul realizării documentației aferente calculului G:

  • Se calculează pierderile de căldură prin transmisie, cauzate de diferența de temperatură dintre mediul exterior și cel interior. 
  • Sunt considerate pierderile de căldură datorate încălzirii aerului. 
  • Sunt analizate infiltrațiile de aer cauzate de existența unei tâmplării defectuoase. 

În momentul realizării unui calcul al coeficientului global de izolare termică nu se ține cont de aportul radiației solare. În plus, nu se iau în calcul nici posibilele pierderi de căldură cauzate de activitatea umană sau de acțiunea diverselor dispozitive utilizate în interiorul spațiului de locuit. 

În schimb, specialiștii acordă atenție sporită clasei de adăpostire a clădirii, celei de permeabilitate și simplei sau dublei expuneri a pereților exteriori ai clădirii. Toți acești factori influențează rezultatele obținute în cazul unui calcul G. Acesta are scopul de a stabili încadrarea energetică a fiecărei clădiri nou construite. 

Factori importanți pe care trebuie să îi cunoști

  • În realizarea calcului G sunt luate în calcul rezistențe termice precum pereții exteriori ai clădirii, terasa sau acoperișul, pardoseala și tâmplăria exterioară. Toate acestea trebuie să se încadreze în valorile normate, stabilite în cadrul documentației legale existente.
  • Este important ca verificarea coeficientului G să fie realizată din etapa de proiectare DTAC a clădirii, pentru a obține un spațiu de locuit eficient din punct de vedere energetic. 
  • Atunci când rezultatul obținut în cazul unui calcul G se află sub valorile normate, pot fi realizate lucrări de îmbunătățire. Acestea au scopul de a eficientiza energetic acel spațiu. De exemplu, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare a clădirii se poate atinge acest scop.

Prin urmare, realizarea calculului G este necesar și util în toate situațiile menționate în acest articol. În plus, nu se poate obține autorizația de construcție a unei clădiri fără a avea la dosar documentația aferentă calculului G. 

- PUBLICITATE -