Comunicat de presă: Începerea diseminării mobilității A2 ”Antreprenoriat Social pentru Tineret”

Asociația Prietenii Omului – Umanism, Cultură a implementat în perioada 16-23 septembrie 2017 în Slatina, proiectul “Antreprenoriat social pentru tineret” cu numărul 2017-1-RO01-KA105-036941f inanțat de Comisia Europeană prin intermediul Programului ERASMUS +, Acțiunea K1- Mobilităţi ale tinerilor.

„Antreprenoriat social pentru tineret” este un proiect de schimb trilateral de tineri între România, Spania și Italia, implementat în perioada 01.06.2017-31.08.2018, ale cărui 3 mobilități vor avea loc la Slatina/România, Puglia/Italia și Madrid/Spania, al cărui scop este stimularea interacțiunii interculturale și dezvoltarea cooperării între tinerii din mediul rural și urban al cărui context este crearea mediului de învățare non-formală.

Scopul proiectului este stimularea interacțiunii interculturale și dezvoltarea cooperării între tinerii din mediul rural și urban din Regiunea Oltenia-România, Puglia /Italia și Madrid/ Spania.

Asociația Prietenii Omului–Umanism, Cultură se vrea a fi un „altfel de ONG”, un ONG care doreste:

-să schimbe mentalități;

-să creeze noi abordări a tematicilor socio-economice actuale;

-să promoveze succesul în viață prin resortul la gândirea inovativă, „outside the box”.

Asociația susține și sprijină dezvoltarea locală/regional și a societății în ansamblu prin economia socială.

Scopul principal al economiei sociale constă în îmbunătățirea condițiilor de viață și oferirea de noi oportunități pentru persoanele din categorii vulnerabile.

Prin implementarea mobilități A2 în Slatina/România dorim să înființăm o structură de economie socială din necesitatea universală de a găsi soluții noi, inovatoare, unor probleme sociale și economice ale comunității locale.

Perioada de promovare a proiectului (A2) a început după 25.09.2017 și se va extinde și după finalizarea proiectului (31.12.2018).

Locaţii: localități din regiunile Oltenia/România, Madrid/Spania, Poggiardo/Italia.

Public țintă informat: -În mobilitatea A2: 36 de participanţi în proiect, ONG-uri și instituţii partenere, școli și primarii, comunităţile locale și regionale;

Diseminarea rezultatelor mobilități A2 se realiză de către cei 36 de participanți în localități din regiunile Oltenia/România, Madrid/Spania, Poggiardo/Italia.

Impactul proiectului asupra comunității din Slatina după terminarea proiectului se va realiza prin: dezbateri, întâlniri interactive, interviuri, ”masă rotundă”

Locații:

– Colegiul Economic ”P.S. Aurelian”;
– Colegiul Național ”Radu Greceanu”;
– Facultatea de Management și Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală, Slatina;
– Interviuri la televiziunea locală;
– Articole în presă.
- PUBLICITATE -