Comunicat de presă: Mobilitatea A3 a proiectului “Antreprenoriat social pentru tineret”

Asociația Prietenii Omului – Umanism, Cultură” implementează în perioada 27.01-03.02 2018  în Madrid/ Spania, proiectul “Antreprenoriat social pentru tineret” cu numărul 2017-1-RO01-KA105-036941 finanțat de Comisia Europeană prin intermediul Programului ERASMUS+, Acțiunea K1-Mobilităţi ale tinerilor.

„Antreprenoriat social pentru tineret” este un proiect de schimb trilateral de tineri între România, Spania și Italia, implementat în perioada 01.06.2017-31.08.2018, ale cărui 3 mobilități vor avea loc la Slatina/România, Puglia/Italia și Madrid/ Spania, al cărui scop  este stimularea interacțiunii interculturale și dezvoltarea cooperării între tinerii din mediul rural și urban din Regiunea Oltenia/România, Puglia /Italia și Madrid/Spania și al cărui context este crearea mediului de învățare non-formală .

Scopul proiectului este stimularea interacțiunii interculturale și dezvoltarea cooperării între  tinerii din mediul rural și urban din Regiunea Oltenia/România, Puglia /Italia și Madrid/ Spania.

Activități ce se vor desfășura:

-Inovație socială;

-Rolul antreprenoriatului social în dezvoltarea unor procese și instrumente de inovare socială;

-Legislația europeană (Cum ați aplică practic? Legislație, instrumente și foruri de finanțare națională și europeană în domeniul social); .

-ECO/BIO pentru sănătate și bani;

-Problemele ECO în țară (Sesiuni de educație antreprenorială,  întâlnire cu specialiști în agricultură: legume, flori, arbuști, plante medicinale);

-Biblioteca vie;

-Sesiune de informare despre turismul cultural în Spania;

-Sesiune de educație antreprenorială; Identificarea de soluții pentru dezvoltarea antreprenoriatului social folosind resursele pe care le-am identificat în zilele anterioare;

-Seri interculturale;

-Seară multiculturală;

-Vizite; turismul cultural;

Asociația „Prietenii Omului–Umanism,Cultură” se vrea a fi un „altfel de ONG”, un ONG care dorește:

-să schimbe mentalități;

să creeze noi abordări a tematicilor socio-economice actuale;

să promoveze succesul în viață prin resortul la gândirea inovativă, „outside the box”.

Asociația susține și sprijină dezvoltarea locală/regional și a societății în ansamblu prin economie socială.

Scopul principal al economiei sociale constă în îmbunătățirea condițiilor de viață și oferirea de noi oportunități pentru persoanele din categorii vulnerabile.

Dorim să înființăm o structura de economie socială din necesitatea universală de a găși soluții noi, inovatoare, unor problem sociale și economice ale comunității locale, care sunt ignorate sau insuficient acoperite de sectorul public sau privat.
Impactul asupra societății este acela de a genera efecte pozitive pe termen lung atât pentru dezvoltarea și integrarea grupurilor vulnerabile pe piață muncii, cât și în ceea ce privește îmbunătățirea nivelului de trăi, reducerea ratei de sărăcie și integrarea durabilă, sustenabilă în societate.
Structura de economie socială va funcționa în cadrul unui atelier având că obiect de activitate informare despre  OMG și codex în grădina, ECO sau BIO pentru sănătate și bani, produse bio în legumicultura, interviuri cu antreprenori locali din zona Madrid.

Prin acest proiect ne propunem să facilităm accesul la informații de înțelegere a rolului pe care antreprenoriatul în legumicultura îl are în dezvoltarea unor procese și instrumente de inovație socială a tinerilor din trei țări Europene, prin îmbunătăţirea abilităţilor şi cunoştiințelor acestora și furnizarea de informaţii relevante în legătură cu cunoștiințe teoretice și practice, modalități eficiente de a construi un plan de afaceri, de a înființa o  afacere proprie, de a dezvoltă spiritul antreprenorial prin metode non-formale.

Proiectul “Antreprenoriat social pentru tineret”  răspunde la nevoia participanților de dezvoltare a capacităților inovatoare și creative, sensibilizându-i cu privire la valoarea competențelor antreprenoriale și la înființarea unei afaceri ca opțiune de carieră, provocându-i să analizeze piața, să identifice nevoi și să găsească soluții, ajutându-I să prindă gustul inițierii și conducerii unei afaceri.

Persoană de contact: Pitei Cornelia

Telefon: 0721108741

- PUBLICITATE -