Cum arată raportul de sustenabilitate al ALRO pe anul 2017

ALRO S.A. a publicat primul său Raport consolidat de Sustenabilitate pentru anul financiar 2017. Datele incluse în acest Raport acoperă, printre altele, realizările Grupului Alro în ceea ce privește mediul înconjurător, sănătate și siguranță, educație și implicarea în comunitățile locale, cu accent pe ALRO, societatea-mamă.

„Suntem mândri de eforturile depuse de Grupul nostru , precum și de progresul pe care l-am realizat în raport cu obiectivele noastre de sustenabilitate”, a declarat Marian Năstase, președintele Consiliului de Administrație al ALRO.

Rămânem cu adevărat devotați față de obiectivele Strategiei de Sustenabilitate a Asociației European Aluminium și luăm foarte în serios grija față de mediu. Reducerea impactului activităților noastre asupra mediului, utilizarea eficientă a resurselor și eficiența energetică se numără printre angajamentele noastre cele mai puternice de pe întreg parcursul lanțului valoric al aluminiului.”, a adăugat Marian Năstase.

Măsuri pentru reducerea consumului de energie

ALRO a implementat și continuă să implementeze măsuri pentru reducerea consumului de energie în procesul de producție a aluminiului. În plus, operează o unitate de producție care utilizează deșeuri de aluminiu, ceea ce permite reducerea suplimentară a consumului de energie și contribuie activ la reciclare, aluminiul fiind un metal extrem de maleabil și foarte reciclabil, care poate fi refolosit la nesfârșit.

Mai mult decât atât, Grupul vizează maximizarea oportunităților de reutilizare sau reciclare a tuturor deșeurilor pentru a minimiza impactul acestora. În acest fel a reușit, spre exemplu, să recicleze aproximativ 81% din cantitatea totală de deșeuri periculoase pe care le generează și să valorifice aproape 15% dintre acestea.

Investițiile ALRO în cadrul programului de reciclare a aluminiului au susținut, de asemenea, strategia Grupului de a reduce consumul de energie electrică, dar și amprenta sa ecologică.

Doar în 2017, ALRO a reciclat aproape 80.000 de tone de resturi și deșeuri de aluminiu, înregistrând o creștere de 46% față de 2013 și de aproape 20% față de nivelul din 2016. În ultimii cinci ani, ALRO a reciclat peste 300.000 de tone de deșeuri de aluminiu, suficient pentru a produce 30 de milioane de biciclete.

În plus, investitiile ALRO de peste șase milioane de euro în tehnologie eficientă energetic au condus la o reducere semnificativă a consumului de energie, cu aproape 1.000 de TJ, în ultimii cinci ani.

Datorită investițiilor constante și îmbunătățirii eficienței energetice în cadrul întregului Grup, celelalte filiale au raportat, la rândul lor, rezultate îmbunătățite. Astfel, Alum a realizat o reducere a intensității energetice de 15,77%, în 2017, față de nivelul din 2013, în timp ce Vimetco Extrusion a obținut o reducere a intensității energetice de 25,77%, iar SMHL a obținut o reducere remarcabilă de 66,67% față de nivelul din 2013. În plus, principalele filiale ale Grupului au investit în reducerea consumului de apă, în punerea în funcțiune a stațiilor de tratare și recirculare a apei, realizând o reducere combinată cu peste 1,7 milioane mc, ceea ce reprezintă consumul anual al unui oraș cu peste 270.000 de locuitori.

„Sustenabilitatea se află în centrul acțiunilor noastre și ne străduim constant să ne îmbunătățim eficiența energetică, emisiile și consumul de apă”, a declarat Gheorghe Dobra, CEO ALRO.

„Din fericire, aluminiu este un metal extrem de maleabil și foarte reciclabil, care poate fi refolosit la nesfârșit, prin urmare, folosim mult material reciclat la fabricarea produselor noastre. Siguranța și sănătatea colegilor noștri reprezintă una dintre preocupările noastre cele mai importante și ne străduim constant să ne îmbunătățim performanța. Obiectivul de “Zero accidente în muncă” rămâne una dintre prioritățile noastre majore. În acest sens, am implementat un sistem solid și bine structurat de gestionare a sănătății și siguranței, care asigură condiții de lucru sigure pentru colegii noștri, o performanță mai bună a muncii și rezultate mai eficiente. De asemenea, acordăm o importanță deosebită dezvoltării continue a unei culturi a instruirii în caz de accident precum și de prevenire a acestora.”, a continuat Gheorghe Dobra.

Investiții în dezvoltarea profesională a angajaților

Pe lângă investițiile în tehnologie, Grupul susține, de asemenea, dezvoltarea profesională continuă a angajaților săi prin programe de pregătire periodică, calificare și certificare. ALRO investește, de asemenea, în noua generație de specialiști în industria aluminiului, înființând prima clasă de învățământ profesional dual, care urmează să califice 27 de elevi în domeniul mecanicii industriale.

Acest proiect continuă și în 2018, cu o clasă suplimentară de 28 de elevi. În ultimii ani, Grupul a semnat mai multe parteneriate și a sprijinit activități în domeniul cultural, sportiv, educațional și social și a oferit sponsorizări pentru evenimente și acțiuni cu scop cultural, educațional sau umanitar.

Impact puternic în comunitate

Toate companiile din Grup sunt contribuitori majori ai comunităților locale în care activează, având un impact semnificativ direct și indirect atât din punct de vedere economic, cât și social. ALRO și Alum sunt printre cei mai mari angajatori din Slatina și Tulcea, fiind în același timp motoare importante pentru economiile locale.

Vimetco Extrusion, singura linie de extrudate din România, reprezintă, de asemenea o companie importantă și un membru semnificativ al comunității din Slatina, în timp ce SMHL, din Sierra Leone, a îmbunătățit viața persoanelor care lucrează în cadrul companiei, fiind un membru activ în cadrul comunităților locale și acordând o atenție sporită protecției mediului și proiectelor sociale pentru dezvoltarea zonei în care își desfășoară activitatea.

- PUBLICITATE -