# vimetco

Fosta uzină IPA Slatina, furnizor pentru construirea de heliporturi

Fosta uzină IPA Slatina, astăzi Vimetco Extrusion, filială ALRO, a devenit furnizor pentru una...

Cine sunt angajații grupului Vimetco Alro

Conform ultimului raport de sustenabilitate, numărul mediu de angajați ai grupului Alro Vimetco în...