Consiliul Naţional al Elevilor propune modificarea structurii anului școlar

Consiliul Naţional al Elevilor solicită ca vacanţa de vară să înceapă pe 1 iunie, iar vacanţa de iarnă să fie extinsă cu o săptămână.

Elevii consideră schimbarea ar fi binevenită în contextul sărbătorilor legale din această perioadă, cât şi al eventualelor condiţii meteorologice nefavorabile întâlnite până acum, care pot fi evitate.

Consiliul Naţional al Elevilor a stabilit în ultima sa Adunare Generală să solicite Ministerului Învăţământului ca vacanţa de vară să înceapă pe 1 iunie, iar anul şcolar pe 1 septembrie.

Reprezentanţii elevilor propun această modificare pentru a echivala numărul de săptămâni ale semestrelor, astfel încât vacanţa de iarnă să fie extinsă cu o săptămână.

La ultima Adunare Generală, de la Râmnicu Vâlcea, s-au stabilit direcțiile viitoare de acțiune în vederea asigurării continuităţii luptei pentru reformarea actului educaţional, astfel încât principiile susţinute de legislaţia în vigoare să fie aplicate corespunzător şi, în acelaşi timp, să existe o compatibilizare cu nevoile societăţii contemporane.

De asemenea, s-a adoptat un raport privind starea sistemului de învăţământ preuniversitar din perspectiva elevilor şi s-au identificat discrepanţele dintre prevederile actelor normative şi modalitatea de implementare a acestora de fapt, venind ca un suport pentru strategia structurii şi declanşând un semnal de alarmă asupra problemelor cu care elevii se confruntă.

Alte discuţii esenţiale au făcut referire la situaţia problematică a manualelor şcolare, rămase încă neactualizate în raport cu noua paradigmă educaţională, organizarea transparentă şi riguroasă a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi inspector şcolar şi Codul de etică în învăţământul preuniversitar, cod pe care reprezentanţii elevilor l-au amendat, însă nu îl consideră aplicabil în actuala cutumă a sistemului de învăţământ preuniversitar.

- PUBLICITATE -