Mall și două ansambluri rezidențiale la fosta unitate militară

 • Primăria Slatina va concesiona suprafața rămasă din fosta unitate militară pentru construcția unui mall și a două ansambluri rezidențiale.
 • Partea de teren dinspre Bd. A.I. Cuza a fost deja ocupată de primul restaurant Mc Donald’s din oraș și Parcul Tineretului.

Mall pe 62.013 mp

Cel mai mare centru comercial din oraș va fi situat pe strada Tunari, nr. 1C, între Aleea Eroilor, strada Artileriei și strada Tunari.

Terenul va fi concesionat către un dezvoltator imobiliar pentru o perioadă de 49 de ani, iar valoarea minimă a redevenței va fi de 7.752.000 euro, plătibilă astfel: 30 % din cuantumul redevenței la data încheierii contractului de concesiune, iar diferența de 70% din cuantumul redevenței, se va achita în termen de 49 de ani, în rate anuale egale, termenul scadent fiind data de 15 a lunii decembrie a fiecărui an, pentru rata aferentă anului respectiv.

Plata se va face în lei, în funcţie de raportul leu/euro comunicat de BNR la data plăţii.

Investițiile minime impuse concesionarului de către Primărie, presupun:

 • construirea unui centru comercial modern care ce se va amenaja pe două nivele, cu deschideri largi între etaje și va cuprinde: spații de vanzare cu amănuntul, spații de agrement, de divertisment și spații de birouri;
 • la nivelul primului etaj se va amenaja o zonă cu unități de fast-food și restaurante ce va avea acces direct la un cinematograf;
 • amenajarea cu destinația de birouri a unui spațiu în suprafață construită desfășurată de maxim 700 mp, destinat funcționării Direcției Generale Economice a Primăriei Municipiului Slatina;
 • construirea unui număr minim de 800 locuri de parcare ce se vor asigura clienților direct în fața clădirii;
 • amenajarea de spații verzi în zona perimetrală.

Concurență puternică pentru viitorul mall

În imediata vecinătate a zonei unde se va construi mall-ul, concurența este foarte puternică, pe lângă cele două supermarket-uri din strada Artileriei, Kaufland și Lidl, fiind anunțate planuri de extindere a parcului comercial de lângă Kaufland pe întreaga suprafață a fostei fabrici de pâine Aluta.

În momentul actual, în parcul comercial, funcționează unități Deichmann, Flanco, Takko, Pepco și PetMag.

Două proiecte rezidențiale

Cele două noi proiecte rezidențiale vor fi situate pe suprafața de teren rămasă, un lot de teren cu o suprafață de 3.500 mp cu ieșire la strada Tunari și 8.479 mp în continuarea primului lot de teren, cu acces din strada Artileriei.

Lotul de 3.500 mp a fost evaluat la 437.500 euro, echivalentul a 2.084.000 lei, stabilit la cursul euro comunicat de BNR la data evaluării, valoarea unitară a terenului fiind de 125 euro/mp, echivalentul a 595,34 lei/mp.

Lotul de 8.479 mp a fost evaluat la 1.060.000 euro, echivalentul a 5.048.000 lei, stabilit la cursul euro comunicat de BNR la data evaluării, valoarea unitară a terenului fiind de 125 euro/mp, echivalentul a 595,34 lei/mp.

Acestea sunt și valorile minime de pornire a licitației.

Pentru ambele terenuri, condițiile maximale impuse pentru edificarea obiectivului de investiții „Ansamblu rezidențial” sunt:

 • procentul de ocupare a terenului ( POT) – 50% ( poate fi de maxim 60%);
 • coeficientul de utilizare a terenului: (C.U.T.) 3,5;
 • nivelul de înălțime: P+7E cu spații comerciale la parter;
 • suprafață spații verzi create: 10%;
 • locuri de parcare: 1 loc de parcare/5 apartamente

- PUBLICITATE -